Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 27 2019

my-addiction
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaankaottak94 ankaottak94
my-addiction
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viaankaottak94 ankaottak94
my-addiction
Patrzy Pani w niebo jakby za czymś bardzo tęskniła.
Uśmiecha się Pani a oczy są smutne.

June 07 2018

my-addiction
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaankaottak94 ankaottak94

July 07 2015

my-addiction
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 22 2015

my-addiction
3977 b6ef 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaKacSousse KacSousse

June 16 2015

my-addiction
8962 68c5 500
weltszmerc
Reposted fromdaybyday daybyday viaKacSousse KacSousse
my-addiction
8928 add9 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
my-addiction
8959 af32 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
my-addiction
3439 b82a 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
my-addiction
0942 3c7d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
my-addiction
1015 89f9 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997
my-addiction
Są takie rzeczy, które bez względu na to, jak bardzo ich pragniemy, nie mogą się wydarzyć.
— Carla Montero
Reposted frominpassing inpassing viaKacSousse KacSousse
my-addiction
To dziwne cierpienie. Umierać z tęsknoty za czymś, czego nigdy nie przeżyjesz.
— Alessandro Baricco
Reposted fromdejno dejno viaKacSousse KacSousse
my-addiction
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę. 
— Richard Paul Evans " Obiecaj mi "
Reposted fromWilalena Wilalena viaKacSousse KacSousse
my-addiction
Smutno mi się zrobiło na duszy, kiedy patrzyłem, jak odjeżdżają, bo zdałem sobie sprawę z tego, że nigdy żadnego z nich więcej nie zobaczę, ale tak to już w życiu jest.
— Jack Kerouac - W drodze
Reposted fromplokin plokin viaKacSousse KacSousse
my-addiction
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaKacSousse KacSousse
my-addiction
Kiedy cię dotykam, robię to, bo chcę ci sprawić przyjemność. Kiedy cię całuję, robię to, bo masz najwspanialsze usta pod słońcem i nie mogę się im oprzeć. A kiedy się z tobą kocham, robię to, bo cię kocham.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaafraidoflife afraidoflife
my-addiction
9009 8c74 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaafraidoflife afraidoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl